Dofinansowanie
i zamówienia publiczne

Fundusze europejskie Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.1: Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2: Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest wsparcie w początkowej fazie rozwoju w makroregionie Polski Wschodniej startupu FLYPS Sp. z o.o. związane z pierwszą sprzedażą produktu Flyps w oparciu o przygotowany w ramach „Platformy Startowej TechnoParkBiznesHub” produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP) i przetestowany model biznesowy.

W rezultacie projektu wprowadzona zostanie do pierwszej sprzedaży innowacyjna usługa dystrybucji i korzystania z mocy obliczeniowej w ramach globalnej sieci komputerów osobistych skierowana do pierwszego segmentu Klientów, wykorzystujących system Flyps w obszarze e-mail marketingu.

Wartość projektu: 1 365 182,95 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 799 661,45 PLN