Shareusly!

Tworzymy usługi nowej generacji w oparciu o rozproszoną chmurę obliczeniową, zasilaną przez komputery osobiste na całym świecie.

Kontakt

Biuro Poznań

Siedziba spółki

  • ul. Karola Olszewskiego 6
  • 25-663 Kielce
  • Polska

Dane firmowe

Flyps sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, przy ul. Karola Olszewskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kielce, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638297, o kapitale zakładowym w wysokości 6700 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9591977339

Misja

​​Tworzymy usługi nowej generacji w oparciu o rozproszoną chmurę obliczeniową, zasilaną przez komputery osobiste na całym świecie.


Wierzymy w infrastrukturę zdecentralizowaną. Węzły w każdym mieście, każdy z niezależnym zasilaniem i dostępem do Internetu.

​Flyps to najbardziej niezawodna i bezpieczna platforma do tej pory.


​Burzymy dotychczasowe myślenie o usługach dostępnych w chmurze. Zmieniamy sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do usług, treści i rozrywki premium.